MenuMrs Ashaben B Patel
I/C PrincipalMs. Dolly Mohey
Vocational Teacher


Mr. Vinod A Parmar
Academic Teacher


Mrs. Nirmala A Chaudheri
Lab Co-Ordinator


Mrs. Naina M Sarma
Lab Co-Ordinator


Mr. Nayan A Suthar
Office Staff


Mrs. Ragini Modi
Shikshan Sahayak


Mr. Anil P Prajapati
Shikshan Sahayak